Martin Birtic

Forskningsassistent

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA220N