Martin Birtic

Adjunkt i produktionsteknik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA220P