Mikel Ayani

Adjunkt automatiseringsteknik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA210A

Publikationer