Peter Wallström

Avd.chef/Lektor företagsekon

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E221

Peter Wallström är ämnesföreträdare för logistik på Institutionen för handel och företagande. Peter disputerade vid Luleå tekniska universitet 2016. Avhandlingen, On value and waste, behandlar problematiken med begreppen värde och slöseri och dess användning i olika organisationer samt värdekonflikter som kan uppstå. Avhandlingen baseras på tre forskningsområden: operations management (kvalitet och logistik), marknadsföring och strategi (resource-based view).

Nuvarande forskning bygger vidare på avhandlingen. Bland tidigare forskningsprojekt finns: Byggsynk (SBUF), CILECCTA (EU-projekt) och "Flexibel resursanvändning för kostnadseffektiv produktion (SBUF).

Publikationer

2016

Chronéer, D., & Wallström, P. (2016). Exploring Waste and Value in a Lean Context. International Journal of Business and Management, 11(10), 282-297.

Wallström, P. (2016). On Value and Waste (Doctoral dissertation, Luleå tekniska universitet).

2013

Ellingham, I., Fawcett, W., Wallström, P., 2013. Time preference and risk aversion among development and construction professionals and managers. IAPS International Network Symposium June 25-28, 2013, A Coruña, Spain.

Schade, J., Wallström, P., Olofsson, T., & Lagerqvist, O. (2013). A comparative study of the design and construction process of energy efficient buildings in Germany and Sweden. Energy policy, 58, 28-37.

Wallström, P., Lu, W., & Olofsson, T. (2013). The Interaction of Contractor's Cost Flow with Operational Practice: A Simulation Study. In International Conference CIB W78: 16/11/2010-18/11/2010.

2011

Wallström, P., Vennström, A., & Olofsson, T. (2011). Mätning och uppföljning av byggprojekt med fokus på produktivitet, resurs-och materialflöden. In PLANs forsknings-och tillämpningskonferens: 31/08/2011-01/09/2011 (pp. 81-93). Logistikföreningen Plan.

2010

Wallström, P. (2010). Mätning och uppföljning i byggindustrin från projekt till process: med fokus på produktivitet, resurs-och materialflöden.

Wallström, P., & Segerstedt, A. (2010). Evaluation of forecasting error measurements and techniques for intermittent demand. International Journal of Production Economics, 128(2), 625-636.

2009

Wallström, P. (2009). Evaluation of forecasting techniques and forecast errors: with focus on intermittent demand (Licentiate thesis, Luleå tekniska universitet).

Norberg, H., Wallström, P., Olofsson, T., Segerstedt, A., Tarandi, V., Isaksson, L., & Outters, N. (2009). Byggsynkronisering. Luleå tekniska universitet.

2007

Wallström, P., & Segerstedt, A. (2007). Evaluation of forecasting techniques for intermittent demand. In European Conference on Operations Research: 08/07/2007-11/07/2007.

Norberg, H., Wallström, P., Olofsson, T., Segerstedt, A., Tarandi, V., Eurostep, A. B., ... & Bremme, J. (2007). Byggsynkronisering-Etapp I. Slutrapport, SBUF, 11906.