Richard Andersson

Richard Andersson

Innovationsrådgivare

Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • F127

Innovationsrådgivningen vid Högskolan i Skövde innebär att stödja främst forskare men också övrig personal/studenter med kunskap och erfarenhet kring hur man driver innovationsprocesser. Med innovation menar vi inom akademin att skapa nytta och användande av den nya kunskap som produceras inom forskningen.

Jag har under de senaste 20 åren arbetat i innovationsstödjande roller främst inom akademi men också inom offentlig sektor och näringsliv. Min bakgrund är en Masterexamen i molekylärbiologi från Linköpings Universitet och en teknisk officersexamen inom elektroteknik från Arméns tekniska skola. Jag har också erfarenhet av egen forskning inom medicinsk genetik vid Karolinska Institutet och från AstraZeneca.

Under drygt 10 år arbetade jag som innovationsrådgivare inom SLU och har lång erfarenhet av nyttiggörande av forskning.

Av mig kan du bland annat få hjälp med att facilitera dina eller din forskningsgrupps utvecklingsprocesser. Det leder till förbättrade förutsättningar för mer och bättre forskning bla genom ökad impact i den stora vida världen, utanför högskolan.

Välkommen med dina frågor!

Richard Andersson