Therese Larsson

Therese Larsson

Adjunkt i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1607

Therese Larsson är legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Hon har erfarenhet från arbete inom olika delar av hälso- och sjukvården, mestadels inom barnafödande som förlossning, BB-vård och mödrahälsovård men även inom ortopedi. Sedan år 2016 arbetar Therese som lärare vid Högskolan Skövde, institutionen för hälsa och lärande.

Undervisning

Therese undervisar mestadels inom barnmorskeprogrammet men även inom sjuksköterskeprogrammet.

Forskning

Thereses forskning berör socialt stöd i samband med barnafödande. Therese tillhör forskargruppen Kvinna, barn, ungdom och familj samt ämnesområdet Reproduktiv, Perinatal och Sexuell hälsa (RPSH).

Publikationer

Therese Larsson