Tomas Mullern

Gästprofessor

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E345