Yohannes Tadesse Aklilu

Yohannes Tadesse Aklilu

Lektor i matematik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • PA110N

Undervisningar

Hösttermin 2019

 • Praktisk Kryptologi
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
 • Matematik T

Kursansvarig och examinator till

 • Förberedande kurs i matematik
 • Matematiskt introduktionskurs till tekniker
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
 • Matematik T
 • Diskrete matematik
 • Praktisk Kryptologi

 

Vårtermin 2019

 • Förberedande kurs i matematik
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
 • Tillämpad funktionalanalys (Universitet i Dar es Saalam)

Forskning 

Jag är huvudsakligen intresserade av kommutativalgebra och kombinatorik. Syzygier, minimala free-resolutioner, Bettital av monomial idealer, (hyper) grapher, Hilbert (Poincare) serier är några av områden jag är intresserade av.

Jag är också intresserade av differentiala operatorer over a kommutativ Noetherian locala ringer. Jag är särskílt intresserade att studera strukturer och egenskaper av Lie-algebroider of derivatorer som bevarar idealer och moduler. 

 Publikationer

Rolf Källström and Yohannes Tadesse, Hilbert series of modules over Lie algebroids, J. Algebra 432(2015), 129{184, DOI 10.1016/j.jalgebra. 2015.02.020. MR3334144

Yohannes Tadesse, Poincare’ series of monomial rings with minimal Taylor resolution, Matematiche(Catania) 67 (2012), no. 1, 119{128. MR2927824

Yohannes Tadesse, Derivations preserving a monomial ideal, Proc. Amer. Math. Soc. 137 (2009), no. 9, 2935{2942, DOI 10.1090/S0002-9939-09-09922-5. MR2506451

Yohannes Tadesse, Tangential Derivations, Hilbert Series and Modules over Lie Algebroids, Ph.D thesis, isbn:978-91-7447-372-8, urn: urn:nbn:se:su:diva-62642, 2011.

Yohannes Tadesse, The Module of Derivations Preserving a Monomial Ideal, Research Reports in Mathematics 10 (2007),  Stockholm University.

Publikationer

Yohannes Tadesse Aklilu