Alexandra Krettek

Alexandra Krettek

Professor folkhälsov./Dekan

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • Kanslihus 410A/G2402

Alexandra Krettek är filosofie magister i biologi (Lunds universitet, 1993) och medicine doktor i kardiovaskulär prevention (Göteborgs universitet, 1999). Efter tre år som post-doc vid Harvard Medical School i Boston, MA, USA erhöll hon en fyraårig forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet. Alexandra blev 2005 docent i kardiovaskulär prevention vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet och 2007 universitetslektor vid Nordic School of Public Health NHV.

Alexandra utnämndes 2012 till professor i folkhälsovetenskap vid NHV där hon även haft uppdrag som vicerektor (motsvarande prorektor), forskningssamordnare och studierektor för avancerad utbildning. Hennes forskning sträcker sig från biomedicinska aspekter på åderförkalkningens uppkomst till folkhälsovetenskapligt perspektiv med särskilt fokus på populationsstudier för prevention av kardiovaskulärsjukdom. Sedan 2008 har Alexandras forskning specifikt inriktat sig mot området global hälsa. 

Alexandra har hittills handlett 13 doktorander till disputation samt 13 masterstudenter och ett stort antal projekt och examensarbeten på magister- och kandidatnivå. Hon har omfattande undervisnings- och föreläsningserfarenhet både nationellt och internationellt. Sedan 2015 är Alexandra anställd som professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde, där hon även varit ämnesföreträdare för folkhälsovetenskap 2015-2017 och prodekan för Högskolan 2017-2019. Från 1 jan 2020 tillträder Alexandra uppdraget som dekan för Högskolan i Skövde. Hon innehar sedan 2015 även en tjänst som Professor II vid UiT Norges Arktiske Universitet.

Publikationer

Alexandra Krettek