Ali Kazemi

Ali Kazemi

Professor i socialpsykologi

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2611

Ali Kazemi, professor i socialpsykologi med särskild inriktning mot arbetsliv och hälsa

Ali Kazemis forskning inbegriper studier av beslutsfattande, social rättvisa, subjektivt välbefinnande, mindfulness, ledarskap och medarbetarskap, karriärutveckling, attityd- och beteendepåverkan och utvärdering av informationskampanjer (särskilt inom hälsa/trafiksäkerhet) samt socialpsykologiska perspektiv på kvalitetsdrivande faktorer inom äldreomsorg. Kazemis forskning har inslag av både grundforskning och tillämpad behovsmotiverad forskning. Han har erhållit flera större forskningsanslag från nationella finansiärer, det senaste från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för ett projekt om organisering för kvalitet inom svensk äldreomsorg. Han är vidare referee för ett flertal internationella tidskrifter och chefredaktör för tidskriften Social Justice Research som utges av det välrenommerade förlaget Springer.

Publikationer

Ali Kazemi