Andreas Tilevik

Lektor i biovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • G2307

Forskning

Min forskning handlar främst om att använda matematiska och statistiska modeller för att förstå hur immunförsvaret fungerar. Jag har tidigare bl.a. utvecklat statistiska modeller, utifrån läkemedelsdata, som kan användas för att förutsäga hur nya läkemedel påverkar immunförsvaret. Jag har även utvecklat flera matematiska modeller som idag används för att simulera hur immunförsvaret aktiveras. Nuvarande forskningssamarbeten bedrivs tillsammans med:

 • Simon Davis (University of Oxford). Läs mer om våra gemensamma projekt här:
 1. https://www.his.se/Nyheter-och-kalender/Nyhetslista/Alla-nyheter/Andreas-forskning-vilar-pa-nobelpristagarnas-upptackt/
 2. http://www.mynewsdesk.com/se/his/pressreleases/enkel-ekvation-kan-foerklara-hur-immunfoersvaret-aktiveras-2887528
 • Marcelo Ayala (Skaraborgs sjukhus, Skövde). I det här projektet använder vi storskalig proteomikdata för att hitta biomarkörer från patienter som drabbats av glaukom.
 • Ola Grimsholm (Göteborgs universitet). I detta projekt analyserar vi storskalig genomikdata (RNA-seq) från B-celler för att bl.a. identifiera biomarkörer hos patienter med immunbrist.
 • Karl-Henrik Grinnemo (Uppsala universitet) och Kim Olesen. Det här projektet syftar till att utveckla modellsystem för administrering av stamceller till hjärtinfarktpatienter som drabbats av hjärtsvikt.
 • NGS-gruppen vid Högskolan i Skövde. Tillsammans utvecklar vi pipelines för analys av NGS-data som bl.a. används för att analysera och karakterisera bakterier från patienter med misstänkt sepsis.

Utbildning

 • Filosofie kandidatexamen i Statistik, Karlstads universitet, 2017.
 • Filosofie Doktorsexamen, University of New South Wales, Sydney, 2007.
 • Magisterexamen i molekylär databiologi (160p), Högskolan i Skövde 2001.
 • Utbytesstudent, University of California, Berkeley 2000.

Akademiska anställningar

 • Lektor (2010-), Högskolan i Skövde
 • Postdoc (2008-2010), Fraunhofer Chalmers Research Centre
 • Doktorand (2003-2007), University of New South Wales, Sydney.

Publikationer