Anna Benrick

Bitr. lektor i biomedicin

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1415

Jag fokuserar på kopplingen mellan överskott av manligt könshormon, så kallade androgener, och utvecklingen av reproduktionsstörningar, fetma och typ 2-diabetes hos kvinnor. Vårt övergripande mål är att identifiera bakomliggande mekanismer och undersöka nya behandlingsmetoder som förbättrar eller skyddar mot utvecklingen av diabetes och infertilitet.

Min forskningslinje har utvecklats från mer än 10 års erfarenhet av fysiologistudier inom endokrinologi, metabolism och reproduktion. År 2010 återvände jag till Göteborgs universitet efter en postdoc vid Garvan Institute for Medical Research, finansierat av Vetenskapsrådet. År 2015 startade jag min egen grupp och forskningslinje vid Högskolan i Skövde. Jag är bihandledare för doktorander och mitt labb tar regelbundet emot studenter som bidrar till våra forskningsprojekt.

Publikationer