Anna-Sofia Alklind Taylor

Anna-Sofia Alklind Taylor

Avd.chef/Lektor i datavet.

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H105

Fil.dr. i informationsteknologi

Undervisningsschema i TimeEdit

Jag har en bakgrund inom kognitionsvetenskap och undervisar i User Experience Design (UXD). Jag sysslar även med spelforskning, bland annat kring "serious gaming", dvs. användningen av dataspel i andra syften än enbart nöje, t.ex. träning och utbildning i olika sammanhang, samt åskådarupplevelsen av e-sport. Övriga akademiska intressen är affective computing, djurkognition, gränssnitts- och interaktionsdesign m.m.

Undervisning

  • Affective interaction och emotioner (föreläsare, examinator)
  • Examensarbete i user experience design (handledare)
  • Examensarbete i datavetenskap med inriktning mot serious games (handledare, examinator)
  • User Experience Design - Forskning och Utveckling (föreläsare och handledare)

Forskning

Aktuella projekt

  • Framtidens e-sport

Tidigare projekt

CV

2014--

Anställd som lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

2012-2014

Doktorand i informationsteknologi med inriktning mot sociotekniska system (inskriven vid Högskolan i Skövde)
2009-2012 Doktorand i informationsteknologi (inskriven vid Örebro Universitet)
2003-2014 Anställd som universitetsadjunkt vid Högskolan i Skövde
2000-2003 Anställd som gästlärare vid Högskolan i Skövde
1998-1999 MSc in Psychological Research Methods, University of Exeter, England
1994-1997

Kognitionsvetenskapligt program, Högskolan i Skövde

Publikationer

Anna-Sofia Alklind Taylor