Anne Persson

Kontaktuppgifter

  • E-post
  • Arbete
  • Rum

Fil lic, Fil dr, Docent
Professor i datavetenskap inriktning informationssystemutveckling
Forskningscentrum för Informationsteknologi

Dekan, Fakultetsnämnden

Publikationer

Sociala kanaler

  • Twitter: