Annelie Amigelius

Annelie Amigelius

Adjunkt i folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3507

Utbildningar och anställningar

Leg. Sjuksköterska 1984
Distriktssköterska 2000
Filosofie magister 2009

Som Leg. sjuksköterska arbetade jag bland annat med HIV, Södersjukhuset, och inom njurmedicin/hemodialys.  Under åren som distriktssköterska var inriktningen framförallt telefonrådgivning utifrån det nationella konceptet 1177.

Högskolan i Skövde

Arbetar inom enheten för Folkhälsovetenskap  sedan 2007. 
Folkhälsovetenskap

Annelie Amigelius