Beatrice Alenljung

Beatrice Alenljung

Lektor i datavetenskap

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H204

CV

Fil.dr. i informatik

Fil.lic. i informatik

Fil.mag. i datavetenskap

Fil.kand. i systemvetenskap

Publikationer

Beatrice Alenljung