Christian Lennerholt

Christian Lennerholt

Adjunkt i inform.utveckling

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410I

Publikationer

Christian Lennerholt