Diana Tilevik

Lektor i systembiologi

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3307

 

Forskare inom Forskningsspecialisering Systembiologi. Min forskning fokuserar främst på infektionsbiologi med systembiologiska tillämpningar. Pågående forskningsprojekt är Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik och Prediktion av allvarliga jordburna sjukdomar hos jordbruksgrödor.

Båda forskningsprojekten finansieras av KK-stiftelsen och drivs i nära samarbete med våra externa samarbetspartners: Skaraborgs Sjukhus, Unilabs AB, TATAA Biocenter AB, bioMérieux Sweden AB, MultiD Analyses AB, HS Konsult AB och ScanBI Diagnostics AB.

Publikationer