Elizabeth Persson

Elizabeth Persson

Bitr. Chef

Studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E243

Elizabeth är biträdande chef för Avdelningen Utbildnings- och Studentstöd och jobbar med övergripande arbete inom studentstödsområdet.

Elizabeth Persson