Elizabeth Persson

Elizabeth Persson

Bitr. Chef

Avdelningen för utbildnings- o studentstöd

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E243

Elizabeth är biträdande chef för Avdelningen Utbildnings- och Studentstöd och jobbar med övergripande arbete inom studentstödsområdet.

Elizabeth Persson