Erik Billing

Erik Billing

Lektor i informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H104

Mer information om mig och min forskning finns på min engelska profilsida

Erik Billing