Eva Akersten

Eva Akersten

Institutionshandläggare

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA110S
Eva Akersten