Henrik Svensson

Henrik Svensson

Bitr. avd chef/Lektor

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • H105

Ärenden

CV 

2017 - Lektor i informationsteknologi

2014 - Biträdande lektor i informationsteknologi

2013 - Lektor i kognitionsvetenskap

2004 - Doktorand i kognitionsvetenskap (inskriven vid Linköpings universitet)

2003 - Gästlärare vid högskolan i Skövde

Examen

2013 - Fil.dr i kognitiva system

2007 - Fil.lic. i kognitiva system

2002 - Fil.mag. i datavetenskap

2001 - Fil. kand. i kognitionsvetenskap

Henrik Svensson