Ingrid Bergh

Ingrid Bergh

Professor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3514

Ingrids installationstext från akademisk högtid 2014 vid Högskolan i Skövde

Publikationer

Ingrid Bergh