Jan-Olav Rönning

Lektor i matematik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA110K