Jenny Lennartsson

Bitr. lektor i biovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2242

Ärenden

Biträdande lektor i biovetenskap. Undervisar på kurser i biologi, hållbar utveckling och miljölagstiftning. 

Programansvarig för kandidatprogrammet "Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling" samt magisterprogrammet "Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser".

CV 

Magisterexamen i teoretisk ekologi vid Högskolan i Skövde 2004, med examensarbetet "En stokastisk metapopulationsmodell över spridning av mul- och klövsjuka i gamla Skaraborgslän".

Doktorsexamen i teoretisk biologi från Linköpings universitet 2012. Avhandlingens titel "Networks and epidemics - impact of network structure on disease transmission".

Publikationer