Jenny Lennartsson

Vik .lektor i ekologi

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2242

Ärenden

Forskning

Projekt: "Sårbarheten i Sveriges djurhållning och slakterinäring relativt spridning av smittsamma djursjukdomar".

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Linköpings Universitet och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i Uppsala. Jag är sedan 2005-12-01 antagen som doktorand vid institutionen för Fysik, kemi och biologi vid Linköpings Universitet. Jag modellerar spridning av mul- och klövsjuka mellan gårdar i Sverige samt undersöker vilka åtgärder som effektivast bekämpar smittspridningen.

Handledare:

Uno Wennergren - Linköpings Universitet 
Annie Jonsson
 - Högskolan i Skövde
Noél Holmgren - Högskolan i Skövde

CV

Magisterexamenmed huvudämnetteoretisk ekologi vid Högskolan i Skövde 2004, med examensarbetet "En stokastisk metapopulationsmodell över spridning av mul- och klövsjuka i gamla Skaraborgslän".

Publikationer