Jessika Cullberg

Jessika Cullberg

Utredare

Studieadministration

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • Kanslihus 408A

Jessika Cullberg arbetar som utredare på avdelningen för utbildnings- och studentstöd. Hon är högskoleingenjör med integrerad produktutveckling som huvudämne och har flerårig erfarenhet som projektledare och administratör från det privata näringslivet, Högskolan och Försvarsmakten.

Jessika Cullberg