Joachim Samuelsson

Joachim Samuelsson

Avd. chef/Adjunkt företagsekon

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E310

Publikationer

Joachim Samuelsson