Jonas Gamalielsson

Jonas Gamalielsson

Lektor i datalogi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA410R


Forskning:
 Software Systems Research Group (SSRG)
Undervisning: Examensarbeteskurser inom informationsteknologi
Uppdrag: Ämnesföreträdare för informationsteknologi

Jonas Gamalielsson