IT350G - Hemtentamen

Instruktioner till hemtentamen i IT350G - "Projekt i software engineering".

Dessa instruktioner skall vara klara 29/4-2016. Val av artiklar görs vid angiven tidpunkt under vecka 18, antingen via doodle eller google forms process. Inlämning sker vid 3/6-2016.

Tills vidare, skumma igenom följande material. Ni skall jämföra metoder baserat på olika artiklar med avseende på bl.a. risker, implementationskostnad, användbarhet i ert projekt. Vallet är individuellt och unikt (d.v.s., en och endast en student per par av artiklar, det finns 36 kombinationer att välja på).

Artiklarna hittar ni via http://databaslista.his.se/, på IEE Xplore, ACM Portal eller Springer Verlag. Om ni sitter hemma, titta efter länken "Nå X hemifrån" eftersom dessa källor är något som HS prenumererar på och ni får tillgång via HS domän. De som ni inte hittar där, se nedan.

 

Artiklar:

______

Blair, S, Watt, R & Cull, T 2010, ‘Responsibility-Driven Architecture’, IEEE Software, vol. 27, no. 2, pp. 26–32.

Damian, D & Chisan, J 2006, ‘An Empirical Study of the Complex Relationships between Requirements Engineering Processes and Other Processes that Lead to Payoffs in Productivity, Quality, and Risk Management’, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 32, no. 7, pp. 433–453.

Hoda, R, Noble, J & Marshall, S 2013, ‘Self-Organizing Roles on Agile Software Development Teams’, IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 39, no. 3, pp. 422–444.

Keil, M, Mann, J & Rai, A 2000, ‘Why Software Projects Escalate: An Empirical Analysis and Test of Four Theoretical Models’, MIS Quarterly, vol. 24, no. 4, p. 631. Återfinns på http://www.jstor.org/stable/3250950?seq=1#page_scan_tab_contents

Mohan, K, Ramesh, B & Sugumaran, V 2010, ‘Integrating Software Product Line Engineering and Agile Development’, IEEE Software, vol. 27, no. 3, pp. 48–55.

Rose, J 2012, Software Innovation, Kapitel 4, Software Innovation, Aalborg University. Återfinns på http://www.lulu.com/shop/jeremy-rose/software-innovation/ebook/product-17378093.html

Sjoberg, DIK, Johnsen, A & Solberg, J 2012, ‘Quantifying the Effect of Using Kanban versus Scrum: A Case Study’, IEEE Software, vol. 29, no. 5, pp. 47–53.

Tuohey, W 2002, ‘Benefits and Effective Application of Software Engineering Standards’, Software Quality Journal, vol. 10, no. 1, pp. 47–68.

Woolley, AW, Chabris, CF, Pentland, A, Hashmi, N & Malone, TW 2010, ‘Evidence for a collective intelligence factor in the performance of human groups’, science, vol. 330, no. 6004, pp. 686–688. Återfinns på https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimirKC46HMAhXFKiwKHebhA2YQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chabris.com%2FWoolley2010a.pdf&usg=AFQjCNF0-IlmIz8IZyBtb6TVBHRYi5zB-Q&sig2=Nt99FiuxEnLoov7bZptO3Q&bvm=bv.119745492,d.bGg