Jörgen Hansson

Jörgen Hansson

Professor i inform.teknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA420S


Strategiskt ansvarig för internationalisering, Rektors strategiska råd

CV

Jörgen Hansson, doktor i datavetenskap, Linköpings universitet 1999.

Jörgen började som lektor vid Linköpings universitet 2000 och befordrades till docent 2005 och professor 2008.

Mellan 2001 och 2005 ledde Jörgen, tillsammans med professor Erik Sandewall, den nationella forskarskolan i datavetenskap (CUGS) med Lund, Mälardalen, Skövde, Växjö och Örebro som partnerlärosäten. Under dessa år var han också ordförande i utbildningsnämnden för högskoleingenjörer.

2005 började Jörgen på Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA, som en senior forskare bland teknisk personal.

I sin roll ledde han Performance-Critical Systems initiative och samledde Architecture-Centric Engineering initiative. 2010 började han på Chalmers tekniska högskola som professor i programvaruteknik. I denna roll ledde han den nybildade avdelningen i Software Engineering, ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Han var också ansvarig för lanseringen av Software Centre, ett branschdrivet konsortium och forskningscentrum. I slutet av 2013 rekryterades Jörgen till Högskolan i Skövde.

Jörgens installationstext till akademisk högtid 2014 vid Högskolan i Skövde

Publikationer 2014

Tidskriftsartiklar

R. Rana, M. Staron, C. Berger, J. Hansson, M. Nilsson, W. Meding, F. Törner, C. Höglund, "Selecting software reliability growth models and improving their predictive accuracy using historical projects data", Journal of Systems and Software (accepted 2014, to appear)
V. Antinyan, M. Staron, W. Meding, P. Österström, A. Henriksson, and J. Hansson, “Monitoring Evolution of Code Complexity and Magnitude of Changes”,
SPLST'13 special issue of Acta Cybernetica Journal (accepted 2014, to appear)

Guest editorial by M. Staron, J. Hansson, and J. Bosch, Special Issue on Performance in Software Development, Elsevier Information and Software Technology, Volume 56, Issue 5, May 2014, Pages 463–464

Bokkapitel

M.  Staron , W. Meding , J. Hansson , C. Hoglund , K. Niesel , and V. Bergmann, “Dashboards for Continuous Monitoring of Quality for Software Product under Development”, In Relating System Quality and Software Architecture, Morgan Kaufmann Publisher 2014, edited by Ivan Mistrik Rami Bahsoon Peter Eeles Roshanak Roshandel Michael Stal.

Konferensbidrag

R. Rana, M. Staron, J. Hansson and M. Nilsson, "Defect Prediction over Software Life Cycle in Automotive Domain - State of the Art and Road Map for Future”, ICSOFT – International Conference on Software Technologies, 2014.

R. Rana, M. Staron, J. Hansson, M. Nilsson and W. Meding, "A Framework for Adoption of Machine Learning in Industry for Software Defect Prediction”, ICSOFT – International Conference on Software Technologies, 2014.

R. Rana, M. Staron, C. Berger, J. Hansson, M. Nilsson, and W. Meding, "The adoption of machine learning techniques for software defect prediction: An initial industrial validation," in Proceedings of the 11th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering, 2014.

A. Mamun, C. Berger, and J. Hansson, "Explicating, Understanding and Managing Technical Debt from Self-Driving Miniature Car Projects",  Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution (ICSME), 2014.

V. Antinyan, M. Staron, A. Henriksson, J. Hansson, A. Sandberg, "Defining Technical Risks in Software Development”,  nternational Conference on Software Process and Product Measurement, 2014.

G. Liebel, N. Marko, M. Tichy, A. Leitner, and J. Hansson, “Assessing the state-of-practice of model-based engineering in the embedded systems domain”, Model Driven Engineering Languages and Systems, 17th International Conference, MODELS 2014.

D. Durisic, M. Staron, M. Tichy, and J. Hansson, “Evolution of long-term industrial meta-models – a case study”, In Proc. of the 40th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), Verona, Italy, 2014.

D. Durisic, M. Staron, M. Tichy, and J. Hansson, “Quantifying long-term evolution of industrial meta-models - a case study”, Proceedings of the IWSM Mensura Conference (2014), Rotterdam, Netherlands, 2014.

Jörgen Hansson