Jörgen Hansson- installationstext

Förordnad till professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde den 8 november 2013.

Ämnesbeskrivning

Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Forskningsinriktning

Din bil är full av inbyggda datorsystem som styr allt från bränsleinsprutning till ventilation. På liknande sätt är tekniken bakom våra moderna mobila telefoner beroende av det som kallas realtidssystem, det vill säga ett datorsystem som ska leva upp till tidskrav av olika grad. Mycket förenklat är grundproblemet med både inbyggda system och realtidssystem att de måste leverera resultat snabbt, inom givna tidskrav och med begränsade resurser.

Jörgen Hansson började sin vetenskapliga resa med att utforska resursallokeringsalgoritmer och systemarkitektur i realtidssystem och inbyggda system. I takt med att han utvecklades som forskare blev Jörgen Hanssons arbete allt mer holistiskt och systemorienterat. I dag arbetar han fortfarande med realtids- och inbyggda system men är framförallt intresserad av hur olika delsystem ska samverka med varandra och hur utvecklingsprocessen ska gå till. I detta arbete rör sig Jörgen Hanssons forskning bland annat inom området arkitekturell modellering. Ett område som är centralt i utvecklingen av de datorsystem som finns i till exempel bilar, flygplan och kärnkraftverk.