Karin Bergman

Karin Bergman

Adjunkt i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3713

Publikationer

Karin Bergman