Kristina Gilbertsson

Kristina Gilbertsson

Forskningskoordinator

Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • F126

Kristina är stöd till forskningsledare inom genomförande och ekonomisk uppföljning av forskningsprojekt. Hon arbetar också som en operativ resurs inom KK-miljö. Tag kontakt med Kristina om du har frågor inom KK-miljö eller om du ska ansöka om/redan arbetar i ett projekt.

Kristina Gilbertsson