Lars Vipsjö

Lektor i MEB

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA310J

Lars Vipsjö, FD i Konst- och bildvetenskap, lektor i Medier, estetik och berättande. Har sedan 2000 undervisat inom konst, design och medier, från gymnasie- till universitetsnivå. Undervisar för närvarande främst studenter vid högskolans program för datorspelsutveckling och vid magisterprogrammet Medier, estetik och berättande. 

Nuvarande forskning behandlar dels kulturarvsförmedling genom spelteknologi och dels ett transmedialt berättande riktat till en yngre publik.

Tillhör Forskargruppen Media, Technology and Culture
Enheten för medier, estetik och berättande
Mobil: 070-488 0446

Projektledning

Projektledare för Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTiS), ett treårigt projekt med start i augusti 2015. KASTiS stöds av Skaraborgs Kommunalförbunds Tillväxtutskott och är kopplat till fokusområdet Kultur. Temat är "Höjd kunskapsnivå inom Skaraborgs näringsliv" och utvecklingsområdet "Upplevelsenäring". KASTiS syftar till att utveckla en delregional samverkans- och kunskapsplattform för användning av spelteknologi inom kulturarvsförmedling, för kommuner, akademi och privat samt offentligt näringsliv i Skaraborg.

Programansvar

Magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv

Till programsidan

Kursansvarig magisternivå:

  • Vetenskapliga perspektiv på digitalt berättande och transmediering, 7,5 hp
  • Examensarbete i medier, estetik och berättande, 15 hp

Publikationer och konferensbidrag

“Creating Children's Books in the context of Pokémon Go, Museums and Cultural Heritage” (2017). Digital Humanities in the Nordic Countries 2nd Conference. March 14th-16th 2017 Gothenburg, Sweden. (Poster-presentation)
 
Vipsjö, Lars och Johansson, Therese (2016). Kiras och Luppes Bestiarium. Jättinnan. Lidköping: Lokrantz förlag. ISBN 978-91-98351323 (Children book)
 
Vipsjö, Lars och Hansson, Matilda (2016), Harmannen. Lidköping: Lokrantz förlag. ISBN 978-91-983513-0-9 (Comic book)
 
Arvas, Maina (2015). ”Lars Vipsjö om onda stereotyper”. Intervju under temat ”Detalj” i Tecknaren #5 2015, Stockholm: Föreningen Svenska Tecknare.
 
“Scarred and evil – A villain stereotype that does not inspire empathy when he loses” (2015) In Westin, J., Foka, A. and Chapman, A (eds) Challenge the past / diversify the future – proceedings March 19-21 2015 Gothenburg: University of Gothenburg. http://hdl.handle.net/2077/38407

Vipsjö, Lars & Bergsten, Kevin (2014) Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144084824. https://www.studentlitteratur.se/#36451

Vipsjö, Lars (2005). Den digitala konstens aktörer – En studie av datorintegrering i svensk konstundervisning, Acta Universitatis Gothoburgensis, Gothenburg Studies in Art and Architecture, Intellecta Docusys AB, Göteborg. ISBN 91-7346-543-7

 Vipsjö, Lars (2002) "Att bearbeta traditionell manlig kanon med feministisk strategi", sid. 82 – 91, Valör. Konstvetenskapliga studier, nr 2, 2002, Ansvarig utgivare Britt-Inger Johansson, Konstvetenskapliga Institutionen Uppsala.

Image with information about KLUB.