Linda Handlin

Lektor i biomedicin

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1414

 

Undervisning

Jag undervisar i främst farmakologi och fysiologi på både sjuksköterske- och biomedicinprogrammet och handleder även examensarbetare.

Forskning

Det gemensamma målet med den forskning jag bedriver är att få ökad kunskap och förståelse om hur vårt egna anti-stressystem fungerar och hur det kan aktiveras. Om vi vet hur vi triggar det egna anti-stressystemet kan vi omsätta detta i praktisk användning och utveckla preventiva metoder för att motarbeta stress och stress-relaterad ohälsa. Framför allt fokuserar min forskning på hälsofrämjande effekter i samband med sensorisk stimulering och de bakomliggande fysiologiska mekanismerna för dessa effekter.
Jag genomför mina forskningsprojekt främst vid Högskolan i Skövde men har även ett nära samarbete med forskargruppen GRASP (Group for Research in Affective Somatosensation and Pain) vid Linköpings universitet.

Publikationer