Lotten Svensson

Lotten Svensson

Lektor i produktionsteknik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA220B

Lektor Lotten Svensson drar in miljoner

Lotten Svensson är lektor vid Institutionen för Handel och Företagande. Lotten disputerade vid Universitetet i Twente i Nederländerna i december 2016. Avhandling handlar om hur samarbete mellan företag, kommun och föreningsliv kan stärka resurstillgång och insatser på landsbygden som kan leda till att regioner kan blomstra utanför urbana områden, titeln är "A resource-based View on Collaboration beteen Firms and Local Partners in a Non-urban Swedish Context" och finns att låna i högskolebiblioteket eller sökas via DIVA.

I övrigt arbetar hon som projektledare inom Interregprojektet BaltSe@nioR kring Östersjön och som samverkansamordnare för CLAS - Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg. Lotten sitter som Högskolan i Skövdes representant i Drivhusets styrelse och i projektet Gränsfri.

Läs mer om Interregprojektet BaltSe@nioR (pdf)

Reportage med Lotten Svensson

Publikationer

Lotten Svensson