Mia Berglund

Mia Berglund

Bitr. professor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3404

Undervisningsområde

Didaktiska strategier, Reflekterande handledning i omvårdnad (RHiO), Patientundervisning, Lärande som begrepp och företeelse, Handledning, Reflektion, Evidensbaserad omvårdnad, Omvårdnad då njurarna sviktar, Hälsa vid komplexa sjukdomstillstånd. Förutom i sjuksköterskeprogrammet undervisar Mia i olika handledarutbildningar på grund- och avanceradnivå samt handledare examensarbeten.

Forskning

Mia Berglunds forskning handlar om hur människor lär sig leva med olika långvariga sjukdomar och hur detta lärande kan stödjas. Mia har utvecklat den didaktisk modell Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom. Modellen implementerats och utvärderas nu i olika vårdkontext, så som dialysvård och gruppundervisning till personer med diabetes typ 2. Modellen har också omsatts i metoden Reflekterande KRAFT-givande samtal till personer med långvarig hälsoproblem.

Mia Berglunds forskning handlar också om studenter, lärare och vårdpersonals lärande. Handledning och reflektion är två central begrepp i Mias forskning.

CV

Examina:
Doktorsexamen Vårdvetenskap, 2011
Filosofie magister Vårdpedagogik, 2002
Sjuksköterskeexamen, 1985

 

Publikationer

Mia Berglund