Mia Carlsson

Lektor i juridik

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E310A

Docent i civilrätt inriktning skadestånds- och försäkringsrätt