Mikael Ejdebäck

Mikael Ejdebäck

Prefekt/Bitr. professor

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • G2256

Ärenden

Administration

 • Prefekt Institutionen för biovetenskap
 • Biträdande professor/docent i molekylärbiologi

Forskning

 • NLRP3 inflammasomen

Undervisning

 • Genteknik
 • Proteinteknik
 • Bioteknik
 • Immunologi
 • Examensarbete
  m.m.

Övrigt

ORCID
Researcher ID
ResearchGate
SCOPUS Author ID

Publikationer

Mikael Ejdebäck

Sociala kanaler