Monica Andersson

Monica Andersson

Ekonom

Ekonomiavdelningen

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • D333

Monica är kontaktperson för ekonomiska frågor inom Institutionen för informationsteknologi (IIT) samt förvaltningsavdelningen IT. Hon arbetar med löpande redovisning, uppföljningar, budget och årsbokslut. Tag kontakt med Monica om du arbetar inom IIT eller IT-avdelningen och behöver hjälp i någon ekonomisk fråga.

Monica Andersson