Monica Bergman

Monica Bergman

Adjunkt i kogn. neurovetenskap

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1250

• Filosofie magisteexamen i teoretisk filosofi 

• Filosofie kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap

• Programansvarig Psykologisk coach

• Tilldelad Skövde kommuns resestipendium år 2002

• Tilldelad Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstituts forskningsstipendium för 8 månaders forskarstudier på heltid under 2005

Publikationer

Monica Bergman