Pernilla Bjerkeli

Bitr.lektor folkhälsovetenskap

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G2407

Pernilla Bjerkeli är farmacie doktor och legitimerad apotekare. Hon disputerade 2012 vid enheten för Socialmedicin, Göteborgs universitet, på en avhandling som handlade om läkemedelsanvändning bland personer med huvudvärk. Pernilla har sedan fortsatt forska kring frågor som rör läkemedelsanvändning ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, först vid Nordic School of Public Health i Göteborg och därefter vid enheten för Socialepidemiologi, Lunds universitet. Sedan 2015 är Pernilla anställd som biträdande lektor i Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

I sin forskning intresserar sig Pernilla för frågor som rör läkemedelsanvändning i befolkningen, hur samhällets resurser vad gäller läkemedel används samt människors rätt till jämlik vård och hälsa.

Pernilla har också ett stort intresse för undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Vid Högskolan i Skövde undervisar Pernilla inom vetenskaplig metod och epidemiologi vid de olika folkhälsovetenskapliga programmen.  

Publikationer

(tidigare efternamn Jonsson)

2018

Bjerkeli JP, Mulinari S, Zettermark S, Merlo J, Sociodemographic patterns in pharmacy dispensing of medications for erectile dysfunction in Sweden (2018), European journal of clinical pharmacology 2018:74:2: 209-2181.    

Bjerkeli JP, Vicente RP, Mulinari S, Johnell K, Merlo J. Overuse of methylphenidate: an analysis of Swedish pharmacy dispensing data. (2018) Clinical Epidemiology.10:1657-65.

2016

Mårdby AC, Schiöler L, Andersson Sundell K, Bjerkeli JP, Lesen E, Jönsson AK, Adherence to antidepressants among women and men described with trajectory models: a Swedish longitudinal study (2016) European Journal of Clinical Pharmacology, Volume 72, Issue 11, pp 1381–1389, doi:10.1007/s00228-016-210

Bjerkeli JP, Jönsson AK, Lesen E, Mårdby AC, Andersson Sundell K, Refill Adherence in Relation to Substitution and the Use of Multiple Medications: A Nationwide Population Based Study on New ACE-Inhibitor Users (2016) PLOS ONE 2016-05-18 | journal-article DOI: 10.1371/journal.pone.0155465

2015

Bjerkeli JP, Mulinari S, Merlo J, Testosterone prescribing in the population: A short social epidemiological analysis in South Sweden (2015), Pharmacoepidemiology and Drug Safety, Article first published online: 28 JUL 2015, DOI: 10.1002/pds.3836

2014

Hedenrud T, Babic N, Jonsson P, Medication overuse headache: self-perceived and actual knowledge among pharmacy staff (2014). Headache 54: 1019-1025

2013

Jonsson P, Jakobsson A, Hensing G, Linde M, Moore CD, Hedenrud T, Holding on to the indispensable medication: A grounded theory on medication use from the perspective of persons with medication overuse headache. The Journal of Headache and Pain (2013) 22;14(1):43

2012

Jonsson P, Linde M, Hensing G, Hedenrud T. Sociodemographic differences in medication use, health-care contacts and sickness absence among individuals with medication overuse headache. The Journal of Headache and Pain (2012) 13(4):281– 90.

Jonsson P. Problematic medication use in headache – Epidemiology and qualitative aspects of medication overuse headache and non-adherence to prophylactic migraine treatment.
Doctoral thesis, Electronic publication: http://hdl.handle.net/2077/29214

2011

Jonsson P, Hedenrud T, Linde M. Epidemiology of medication overuse headache in the general Swedish population. Cephalalgia (2011) 31(9):1015-22.

2008

Hedenrud T, Jonsson P, Linde M. Beliefs about medicines and adherence among Swedish migraineurs. The Annals of Pharmacotherapy (2008) Jan;42(1):39-45.

Linde M, Jonsson P, Hedenrud T. Influence of disease features on adherence to prophylactic migraine medication. Acta Neurol Scand (2008) 118(6):367-72.