Rune Svanström

Rune Svanström

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3403

Mitt huvudsakliga forsknings och utvecklingsområdet är demenssjukas och deras anhörigas situation och hur den kan stödjas. 

Publikationer

Publikationer

Rune Svanström