Rune Svanström

Rune Svanström

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3403

Mitt huvudsakliga forsknings och utvecklingsområdet är demenssjukas och deras anhörigas situation och hur den kan stödjas. Området är en vidareutveckling av resultaten i min avhandling och sker i samverkan med kommuner i västra Skaraborg. Fokus är att stödja olika kommuners utvecklingsarbete i hemvården för demenssjuka.

Publikationer

Publikationer

Rune Svanström