Sandor Ujvari

Sandor Ujvari

Lektor i logistik

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E222

Docent i logistik

Bedriver forskning inom följande områden:

  • Supply Chain Management
  • Information fusion in manufacturing/maintenance
  • Multi-agent systems (MAS) in logistics
  • AGV-modelling

Publikationer

Sandor Ujvari