Stefan Axelsson

Stefan Axelsson

Ekonomichef

Ekonomiavdelningen

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • D353

Stefan är chef för ekonomiavdelningen. Han har övergripande ansvar för högskolans interna och externa redovisning. Kontakta Stefan om du vill diskutera högskolans ekonomi ur ett övergripande perspektiv. Han är tills vidare även kontaktperson för ekonomiska frågor inom Institutionen för handel och företagande (IHF) samt Högskoleledningen och förvaltningsavdelningen ledningskansliet.

Stefan Axelsson