Stefan Karlsson

Stefan Karlsson

Lektor i matematik

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Kontaktuppgifter

 • Rum
 • PA110P

Universitetslektor i matematik vid HiS sedan 1999.

Disputerade för doktorsexamen med avhandlingen Topics on Cubic Hypersurfaces vid Göteborgs universitet 1998.

Kurser jag undervisar i

ht 2019

 • MA304G Linjär algebra - geometriska transformationer (kursansvarig lärare)
 • MA127G Matematik för ingenjörer I (kursansvarig lärare)
 • MA301G Matematik för ingenjörer III, (kursansvarig lärare)
 • IT512G Regelsystem och spelteori II (lärare, sannolikhetslära)
 • IT144G Grundläggande programmering för matematiklärare (kursansvarig lärare)

vt 2019

 • MA316G Matematik för ingenjörer IV (kursansvarig lärare)
 • IT144G Grundläggande programmering för matematiklärare (kursansvarig lärare)
 • MA130G Linjär algebra 7,5 hp (kursansvarig lärare)
 • MA191G Talteori och kryptografi (kursansvarig, examinator)

ht 2018

 • MA304G Linjär algebra - geometriska transformationer (kursansvarig lärare, examinator)
 • MA127G Matematik för ingenjörer I (kursansvarig lärare, examinator)
 • MA301G Matematik för ingenjörer III, (kursansvarig lärare, examinator)
 • IT512G Regelsystem och spelteori II (lärare, sannolikhetslära)

vt 2018

 • MA004B Förberedande kurs i matematik (lärare)
 • MA006B Matematik 3, behörighetsgivande kurs (lärare)
 • MA130G Linjär algebra, (kursansvarig lärare, examinator)

ht 2017

 • MA304G Linjär algebra - geometriska transformationer (kursansvarig, examinator)
 • MA127G Matematik för ingenjörer I (kursansvarig)
 • MA301G Matematik för ingenjörer III (kursansvarig, examinator)
 • MA006B Matematik 3, behörighetsgivade kurs (biträdande lärare)
 • IT512G Regelsystem och spelteori II (lärare, sannolikhetslära)

vt 2017

 • Matematisk analys / Matematisk analys för ingenjörer (kursansvarig, examinator)
 • Talteori och kryptografi (kursansvarig, examinator)
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs (biträdande lärare)
 • Matematik T, behörighetsgivande kurs (biträdande lärare)

ht 2016

 • Matematik för ingenjörer I (kursansvarig, examinator)
 • Matematik för ingenjörer III (kursansvarig, examinator)
 • Förberedande kurs i matematik, version B (biträdande lärare)
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs (biträdande lärare)
 • Regelsystem och spelteori II (sannolikhetslära)

vt 2016

 • Matematisk analys (kursansvarig, examinator)
 • Matematisk analys för ingenjörer (kursansvarig, examinator)
 • Matematik 3, behörighetsgivande kurs
 • Talteori och kryptografi (kursansvarig, examinator)

ht 2015

Andra funktioner

Publikationer

Stefan Karlsson