Stina Thorstensson

Stina Thorstensson

Docent i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1608

Ämnesföreträdare Reproduktiv perinatal och sexuell hälsa (RPSH)

Allmän information om Stina Thorstensson

Stina Thorstensson är legitimerad sjuksköterska och barnmorska. Hon har erfarenhet från arbete inom olika delar av hälso och sjukvården, mestadels inom barnafödande som mödrahälsovård, förlossning och BB vård men också inom ungdomsmottagning och arbetsledning. Sedan 2003 arbetar Stina som lärare vid Högskolan i Skövde, institutionen för hälsa och lärande. Stina har bedrivit sina forskarstudier vid Hälsoakademin, Örebro universitet och disputerade 26 september 2012.

Undervisning

Stina är programansvarig för barnmorskeprogrammet. Hon undervisar mest inom barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet skolsköterska men också inom sjuksköterskeprogrammet.

Forskning

Stinas forskning berör barnmorskans och skolsköterskans professionella stöd som innefattar stöd i föräldraskap och föräldrabarn interaktion.Stina tillhör forskargruppen Kvinna, barn familj.

Läs mer om Stinas CV

 

Publikationer

Stina Thorstensson