Susanne Andersson

Susanne Andersson

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3415

Forskningsområden

Susanne Anderssons forskning handlar om diabetes och den ökade risken för att utveckla diabetes, med speciellt intresse av att förebygga och förhindra diabetessjukdomen. Det betyder att symtom, självskattad hälsa, screeningsprocessen och erfarenheter av att leva med den ökade för diabetes är i fokus. Forskningen utförs med både kvalitativa och kvantitativa metoder, ibland mixad metod.

Även patientundervisning utifrån ett livsvärldsperspektiv är centrala delar i Susannes forskning.  

Publikationer

Susanne Andersson