Susanne Källerwald

Prefekt/Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3504