Tove Helldin

Tove Helldin

Lektor i informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • PA520M

CV 

  • PhD in Computer Science (2014)
  • Lic in Computer Science (2012)
  • MSc in Computer Science (2009) 

Publikationer

Tove Helldin