Lönestege för doktorander

Vänligen kontakta hr-specialister.hr@his.se för information om lönestege, hur du ansöker om lönetillägg för doktorander m.m.

Please contact hr-specialister.hr@his.se fór information about the wage ladder, how to apply for wage increment etc.